පකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ, ජාත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන පකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහනට අදාලව 2015.09.05 දින පකිස්තානයේ මොඩර්නේට් පබ්ලික් ස්කූල් ඇන්ඩ් කොලේජ්හි තරුණ නියෝජිතයින් 15 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ අතර එම කණ්ඩායම 2015.09.12 දින ආපසු පකිස්තානය බලා යෑමට නියමිතව ඇත. මෙම කණ්ඩායම හා මෙම වැඩසටහන සඳහා පකිස්තානයට යැවීම සඳහා තෝරාගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකා තරුණ නියෝජිතයින් 15 දෙනා ද සමඟ දින 07 ක වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මක කිරිමට කටයුතු යොදා ඇති අතර, ඊට සමගාමීව 2015.09.09 දින පෙ.ව.10.00 ට දෙපාර්ශවයේ නියෝජිතයින් සමඟ සුහද සාකච්ජාවක් තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් කේ.ඒ.එස්.කීරගල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදි. මේ සඳහා තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නිළධාරි මහත්ම මහත්මීන් ද සහභාගී වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971049
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16