එක්සත් ජාතින්ගේ තරුණ නියෝජිත වැඩසටහන 2015

එක්සත් ජාතින්ගේ තරුණ නියෝජිත වැඩසටහනට තෝරා ගැනිම සඳහා 2015.07.27 සහ 28 යන දෙදින තුළ අදියර දෙකකින් පවත්වන ලද අවසන් සම්මුඛ පරික්ෂණයේදී ලබාගත් ලකුණු පදනම් කරගෙන, තරුණ නියෝජිතයින් දෙදෙනා ලෙස, තිළිණ පණ්ඩුවාවල මහතා සහ නෞශල්‍යා රාජපක්ෂ මෙනවිය, 2015 / 2016 එක්සත් ජාතින්ගේ තරුණ නියෝජිත වැඩසටහන සඳහා තෝරා ගන්නා ලදි.

ඔවුන් හට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2015.08.11 වන දින පෙ.ව. 10.25 ට තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කරන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971055
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16