ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය වෙත ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් අනුව සෑම වසරකම ජූලි මස 15 වන දිනය ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය ලෙස සැමරීමට එකඟතාවය හිමි වී ඇත. එමෙන්ම 2014 නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවරදී පවත්වන ලද 18 වන සාක් සමුළුවේදී ද ගන්නා ලද තීරණයක් පරිදි සියළු සාක් රාජ්‍යන්වල ද මෙම ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය ලෙස ජූලි 15 වන දිනය සැමරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 2015.07.15 දිනට යෙදුන ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය මගින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ කොලොන්නාව වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පුහුණුලාභීන් 58 දෙනකු සඳහා ව්‍යවසායකත්වය  සහ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයෙන් ඉටුවන කාර්යභාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971058
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16