ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ, ජත්‍යන්තර තරුණ සම්බන්ධතා අංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක  කරනු ලබන  ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා තරුණ හුවමාරු වැඩසටහනට අදාලව 2015.07.05 දින ඉන්දියානු තරුණ නියෝජිතයින් 20 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර එම කණ්ඩායම 2015.07.13 දින නැවත ඉන්දියාව බලා යෑමට නියමිතය.මෙම කණ්ඩායම හා මෙම වැඩසටහන සඳහා ඉන්දියාවට යැවීමට තෝරාගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකා තරුණ නියෝජිතයින් 20 දෙනාද සමඟ දින 07 ක වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර, ඊට අදාලව 2015.07.06 දින පෙ.ව.09.00 ට තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිලන්ති සුගතදාස මහත්මිය සමග සාකච්ජාවක් තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

933542
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16