සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳව තරුණ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට පවත්වන ලද එක් දින වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තරුණ පරපුරට බලපාන විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුවක් 2015.06.25 වන දින මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ශ්‍රවණාගාරයේදී තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් පවත්වන ලදි.
මෙම වැඩමුළුව සඳහා අප අමාත්‍යාංශය හා වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික තරුණ සේවා සභාව, කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය, ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය, ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය යන ආයතනවල පුහුණුලාභීන් 200 දෙනෙකු පමණ සහභාගි විය. මෙම වැඩමුළුවේ දී  ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය, සමාජ රෝග, බෝ නොවන රෝග, යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු හා යහපත් ආහාර රටා, ශ්‍රී ලංකාවේ සිය දිවි නසා ගැනීම් වලට ඉවහල් වන හේතු සාධක හා මානසික පෞරුෂීය වර්ධනය වැනි මාතෘකා යටතේ දේශන පවත්වන ලදි.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය තිලක් සිරිවර්ධන මහතා, විශේෂඥ වෛද්‍ය ජානකී විදානපතිරණ මිය, වෛද්‍ය චින්තන පෙරේරා මහතා හා ජාතික මානසික වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය තුෂානි හේනේගම මිය විසින් මෙම වැඩමුළුවේ දේශන පවත්වන ලදි.
මෙම වැඩමුළුව සඳහා විශේෂ ආරාධිතයකු වශයෙන් එක්සත් ජාතින්ගේ ජනගහන අරමුදලේ සහකාර නියෝජිත ගාමිණි වනසේකර මහතා ද සහභාගී විය. එක්සත් ජාතින්ගේ ජනගහන අරමුදල මඟින් මෙම වැඩමුළුව සඳහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය දක්වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971048
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16