‘‘ව්‍යවසාය - 2015’’ අලෙවි හා අධ්‍යාපනික ප‍්‍රදර්ශණය 27,28 සහ 29 යන දිනයන්හිදී කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලා පරිශ‍්‍රයේදී පැවැත්වුණි

‘‘ව්‍යවසාය - 2015’’ අලෙවි හා අධ්‍යාපනික ප‍්‍රදර්ශණය 27,28 සහ 29 යන දිනයන්හිදී කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලා පරිශ‍්‍රයේදී පැවැත්වුණි

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971806
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16